تجهیزات شبکه و تجهیزات پسیو

فروشگاه

صفحه 1 از 3 صفحه

کابل شبکه CAT6 A U/FTP

 • 1398/04/27
 • 214 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

کابل شبکه HCS کابل شبکه CAT6 A ...

کابل شبکه CAT 5.E F/UTP

 • 1398/04/27
 • 138 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

کابل شبکه HCS کابل شبکه CAT 5.E ...

کابل شبکه CAT7A S/FTP

 • 1398/04/26
 • 170 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

کابل شبکه HCS کابل شبکه کابل کامپیوتر کابل HCS کابل اینتر نت کابل شبکه CAT7 A ...

کابل شبکه CAT6 U/UTP

 • 1398/04/24
 • 169 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

کابل شبکه CAT6 HCS ...

کابل شبکه CAT 5.E U/UTP

 • 1398/04/18
 • 184 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

کابل شبکه HCS کابل شبکه CAT5 ...

پچ کورد یک متری CAT5.E F/UTP

 • 1398/05/06
 • 67 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT5.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT5.E F/UTP

 • 1398/05/06
 • 75 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT5.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 71 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد یک متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 78 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد نیم متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 61 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد پنج متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 75 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد پنج متری CAT6 ...

پچ کورد سه متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 67 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT6 ...

پچ کورد یک متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 71 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT6 ...

پچ کورد نیم متری CAT6

 • 1398/05/05
 • 77 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT6 ...

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 84 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 72 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 85 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار نیم متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 75 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار CAT6A ...

پچ پنل تلفنی 50 پورت

 • 1398/05/01
 • 77 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل تلفنی 50 پورت ...

پچ پنل بدون شیلد بدون کیستون CAT5.E UTP

 • 1398/05/01
 • 84 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل بدون شیلد بدون کیستون CAT5.E UTP ...


پس از باز شدن پنجره جدید و درج کد امنیتی ایملتان را چک کنید و روی لینک ایمیل فعالسازی کلیک فرمایید.
Website design with by ZABET