تجهیزات شبکه و تجهیزات پسیو

پچ کورد

صفحه 1 از 1 صفحه

پچ کورد یک متری CAT5.E F/UTP

 • 1398/05/06
 • 68 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT5.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT5.E F/UTP

 • 1398/05/06
 • 75 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT5.E F/UTP ...

پچ کورد سه متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 72 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد یک متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 79 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد نیم متری CAT5.E U/UTP

 • 1398/05/06
 • 61 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT5.E U/UTP ...

پچ کورد پنج متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 76 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد پنج متری CAT6 ...

پچ کورد سه متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 68 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد سه متری CAT6 ...

پچ کورد یک متری CAT6

 • 1398/05/06
 • 72 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد یک متری CAT6 ...

پچ کورد نیم متری CAT6

 • 1398/05/05
 • 78 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد نیم متری CAT6 ...

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 85 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار سه متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 72 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار پنج متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 86 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار یک متری CAT6A ...

پچ کورد شیلد دار نیم متری CAT6A

 • 1398/05/05
 • 76 بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ کورد شیلد دار CAT6A ...


پس از باز شدن پنجره جدید و درج کد امنیتی ایملتان را چک کنید و روی لینک ایمیل فعالسازی کلیک فرمایید.
Website design with by ZABET