تجهیزات شبکه و تجهیزات پسیو

صفحه ١ از ١ صفحه

پچ پنل تلفنی ۵٠ پورت

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل تلفنی ۵٠ پورت ...

پچ پنل بدون شیلد بدون کیستون CAT۵.E UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۶ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل بدون شیلد بدون کیستون CAT۵.E UTP ...

پچ پنل شاتردار شیلد دار انگل CAT۶ UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۶ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل شاتردار شیلد دار انگل CAT۶ UTP ...

پچ پنل شیلد دار بدون کیستون CAT۶ FTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۴ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل شیلد دار بدون کیستون CAT۶ FTP ...

پچ پنل شاتردار بدون شیلد باکیستون CAT۶ UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل شاتردار بدون شیلد با کیستون CAT۶ UTP ...

پچ پنل شاتردار بدون شیلد CAT۶A UTP

 • ١٣٩٨/٠۵/٠١
 • ۵ بازدید
 • قیمت : تماس بگیرید

پچ پنل CAT۶A ...

Website design with by ZABET